B.A.C.A

Wij willen toch even onder de aandacht brengen ….

bloemrand-watermerk-rboven Motorvereniging B.A.C.A 
Dit is een vereniging waar kinderen centraal staan tussen al die stoere mannen en vrouwen op hun motor .
Ik heb pas een inwijding mee mogen maken , daar waar kinderen dan opgenomen worden bij deze vereniging , en dit heeft wel zo`n indruk op me achter gelaten dat ik deze op mijn website wil delen .
Als je ziet wat het met misbruikte en mishandelde kinderen doet en wat voor een vertrouwen ze krijgen in deze mannen en vrouwen echt dat doet je wat ….
Heb je belangstelling of wil je doneren dat kan natuurlijk ook want deze groep B.A.C.A. doet alles net als wij belangeloos ….
Mannen en vrouwen van B.A.C.A . nogmaals was zeer onder de indruk en TOP wat jullie bij de kinderen bereiken en daar gaat het tenslotte ook om …

logo-baca

klik op het LOGO en je wordt door gelinkt naar de website van B.A.C.A

 

Wat is B.A.C.A.

B.A.C.A. betekend Bikers Against Child Abuse. B.A.C.A.  is een wereldwijde organisatie die rijden en opkomen voor lichamelijk, psychisch en seksueel misbruikte kinderen. In nederland zijn er naar schatting 120.000 kinderen slachtoffer van lichamelijk, geestelijk of seksueel misbruik.

Kinderen die mishandelt of misbruikt zijn hebben vaak geen zelfvertrouwen meer en zijn hun vertrouwen in volwassenen kwijt geraakt. B.A.C.A. heeft als doel deze kinderen een gevoel van veiligheid te geven en op deze manier hun zelfvertrouwen terug te laten winnen en ook het vertrouwen in anderen. Dit doen zij door het bieden van onvoorwaardelijke vriendschap. hierdoor hoeft een kind niet meer bang te zijn voor de wereld om hem of haar heen, en kan het weer gewoon kind zijn.

B.A.C.A. zet zich in voor het kind. En ze houden zich niet bezig met de dader(s) van het misbruik. Daar zijn de politie en justitie voor.

In Nederland zijn er inmiddels zo’n 90 vrijwilligers voor B.A.C.A. actief. De vrijwilligers van B.A.C.A. worden niet betaald voor hun werk, alle kosten die zij maken, betalen zij uit eigen zak.  De donaties die aan B.A.C.A. worden gedaan, worden geheel gebruikt voor de hulp aan de kinderen. Als bijvoorbeeld de ouders van een kind, niet voldoende geld hebben om een advocaat te betalen, voor het proces tegen de dader, dan kan B.A.C.A. die betalen. Ook kunnen de donaties gebruikt worden om voor een kind bijvoorbeeld zelfverdedigingslessen te betalen, als zou blijken dat het kind hiermee geholpen is.

Hoe is B.A.C.A. onstaan?

B.A.C.A. is in 1995 opgericht door J.P. Lilly (zijn Roadname is Chief) in Amerika. Chief is een sociaal maatschappelijk werker, die zich bezig houd met het het helpen van kinderen die mishandeld en/of misbruikt zijn. Hij ontdekte dat hij de kinderen wel kon helpen, maar dat deze kinderen in het dagelijks leven, toch nog in contact konden komen met de dader(s). Dit gegeven had een enorme impact op de behandeling van deze kinderen, en hij heeft op een zeker moment, de hulp van zijn motorrijdende vrienden gevraagd. Gezamenlijk zijn zij met een kind gaan motor rijden, en zo ontdekte hij dat het kind gedurende die rit, zich erg veilig voelde. Chief ontdekte ook, dat het gevoel van veiligheid (veilig zijn) erg belangrijk is voor kinderen, en dat dit een zeer grote en goede invloed had op het herstel van hun zelfvertrouwen, en dat de kinderen zich daardoor sterker voelen.

Met dit in het achterhoofd, Richtte Chief in 1995 B.A.C.A. International op.

 

B.A.C.A. International Nederland

Sinds 2010 is B.A.C.A. international in Nederland aan het werk, volgens het gedachtegoed van Chief.  B.A.C.A. in nederland is verdeeld over 4 chapters. North, South(Dutch), East en West Chapter. Elk chapter heeft een bepaald werkgebied:

South (dutch) Chapter:  Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Het south chapter is het eerste chapter dat in nederland werd opgericht, en heet daarom Dutch chapter.

East Chapter: Gelderland, Overijssel en Flevoland

West Chapter: Utrecht, Noord-Holland, en Zuid-Holland

North Chapter: Groningen Friesland en Drenthe

(Inmiddels is B.A.C.A. in heel veel landen actief, waaronder Amerika, Canada en Australië, en in europa, in Nederland, Italië Frankrijk en Duitsland.

 

Hoe kunnen kinderen bij B.A.C.A. worden aangemeld?

Kinderen kunnen via verschillende kanalen en instanties bij B.A.C.A. worden aangemeld. Dit kunnen onder andere, politie, jeugdzorg, raad van de kinderbescherming, maar ook de ouders of verzorgers van een kind.

Als een kind bij B.A.C.A. word aangemeld, gebeurd er achter de schermen nogal wat. Zo gaat er iemand van B.A.C.A. onderzoeken of er echt iets aan de hand is, dit gebeurd bijvoorbeeld door contact op te nemen met instanties (bijvoorbeeld jeugdzorg of de politie), en een eerste gesprek met de ouders of verzorgers van het kind. Daarnaast word er natuurlijk, indien gewenst ook gesproken met het kind. Daarna word er een LEVEL 1 Ride georganiseerd.

 

Hoe kan een B.A.C.A. kind zijn B.A.C.A. familie bereiken?

Ieder kind dat bij de B.A.C.A. familie komt, krijgt 2 primaries toegewezen. Een primary is een member van B.A.C.A. (die je kunt herkennen aan de grote rug-patch) die 24 uur per dag 7 dagen per week, voor het kind bereikbaar is. Als een kind bang is of behoefte heeft aan zijn B.A.C.A. familie, dan kan hij of zij, altijd zijn primary bellen, smsen, of e-mailen. Als het kind behoefte heeft aan de aanwezigheid van zijn of haar B.A.C.A. familie, dan zal de primary dit zo snel mogelijk organiseren.

 

RIDEOUT EERSTE NIVEAU (LEVEL 1 RIDE)

Het kind word opgenomen in de B.A.C.A. familie. Bestaat uit het organiseren en uitvoeren van een “Level 1 ride” met zoveel B.A.C.A. leden als mogelijk. ze rijden als een groep naar het kind waar de ouders/verzorgers aanwezig zijn om hun te helpen het kind een vest met patch, stickers en een foto van het kind met zijn/haar nieuwe familieleden erop te geven. Als het kind bang is, hopen ze dat het kind de foto zal gebruiken als een bewijs van de boodschap: ”ik ben niet alleen en je wilt geen ruzie met mijn familie.” Daarnaast krijgt een kind, een knuffelbeer van B.A.C.A. Deze knuffelbeer word door alle aanwezige B.A.C.A. leden volgeknuffeld met liefde. Deze beer is een grote verborgen kracht, want heel erg veel kinderen voelen zich meteen een stuk veiliger met deze beer.

 

RIDEOUT TWEEDE NIVEAU (LEVEL 2 RIDE)

ls de level 1 ride niet voldoende is om verder misbruik of mishandeling te stoppen zullen verschillende B.A.C.A. leden ingezet worden om zich te laten zien. Deze groep B.A.C.A. leden zal zich bij de woning van het kind vertonen op het moment dat het kind het meest kwetsbaar is. Ook als het kind bijvoorbeeld naar de rechtbank moet om te getuigen tegen de dader, dan zal B.A.C.A. met het kind meegaan. Het doel van de B.A.C.A. aanwezigheid is om de kinderen te beschermen, indien noodzakelijk.

 

RIDEOUT DERDE NIVEAU (LEVEL 3 RIDE)

Als de fysieke aanwezigheid van de B.A.C.A. leden bij het huis van het kind de misbruiker/mishandelaar niet laat stoppen wordt een formele brief opgesteld en ondertekend door de President van het betreffende chapter. Deze brief staat op B.A.C.A. briefpapier. De inhoud van de brief legt de misbruiker duidelijk uit dat B.A.C.A. er alles aan zal doen wat nodig is om de hindernis te zijn tussen het kind en verder misbruik/geweld.

 

RIDEOUT VIERDE NIVEAU (LEVEL 4 RIDE)

Ook al is het tegen het doel van B.A.C.A. om de confrontatie te zoeken met een misbruiker, zullen ze de buurt opzoeken waar de misbruiker woont en een Buurt Bewustzijns Ride houden. Hierbij gaan ze van deur tot deur, vertellen mensen wie ze zijn, delen we stickers en flyers uit waarop het doel van ons bezoek staat en hoe ze dat doel zullen bereiken. Als de locatie of het adres van de misbruiker/mishandelaar bekend word gemaakt aan een van de aanwezige B.A.C.A. leden vertrekken ze onmiddellijk, om daarmee contact met de misbruiker te voorkomen. B.A.C.A. veroordeelt het gebruik van fysiek geweld of agressie en neemt er geen deel aan. Maar, als enig persoon zou proberen een van de aanwezige B.A.C.A. leden aan te vallen zullen ze reageren met trouw en loyaliteit om ieder B.A.C.A. lid te beschermen..

 

Wat betekent de rugpatch?

 

De rugpatch van B.A.C.A. heeft een aantal kenmerken, die elk een betekenis heeft:

 

De vuist: De vuist maken ze tegen kindermisbruik.

De doodskop: de doodskop staat voor de dood aan alle misbruik. (dus niet van de misbruikers!)

De rode cirkel: Het rood staat voor het bloed dat is vergoten van misbruikte kinderen.

De dikke zwarte rand: de zwarte rand staat voor de zwarte periode uit het leven van het kind waar hij of zij uit komt.

De witte rand: De witte omranding erom heen staat voor de onschuld van het kind

De kettingen: De kettingen staan voor de verbondenheid van de verenigde organisatie

 

De 100 miles for B.A.C.A.

Bikers rijden 160 (100 miles) kilometer door Nederland om meer bekendheid te krijgen, en aandacht te vragen voor de organisatie. Deze rit vind elke 3de zaterdag van mei plaats, (dit jaar is dit op 17 mei!) en deze rit is open voor elke motorrijder. (iedereen die mee wil rijden is van harte welkom, Sterker nog, hoe meer motorrijders, hoe beter! De 100 Miles word wereldwijd door alle chapters van B.A.C.A. op hetzelfde moment verreden.

 

Hoe kan je vrijwilliger bij B.A.C.A. worden.

Je moet allereerst 18 jaar of ouder zijn, in het bezit zijn van een motor trike of vaste plek achterop. Je moet een VOG ( verklaring omtrent gedrag) speciaal afgegeven voor het omgaan met kinderen inleveren. Ook werkt B.A.C.A. met diverse contacten zoals jeugdzorg, politie, justitie, en andere zorg organisaties.