Informatie

Wanneer inschrijven bij Hart voor moeder en kind?

Dat kan als u een minima uitkering heeft, of als u maandelijks niet of nauwelijks rond kunt komen.
Dat geldt voor ouderen, jongeren, alleen staande en gezinnen in Schijndel eo.
Via het inschrijfformulier kunt u onze hulp aanvragen.

Mocht U iets willen schenken dan dit op het volgende adres :
Meidoornstraat 19
5482 BA Schijndel .
Graag even een berichtje vooraf .
Of bel 0650400292